Pagalba
2015-05-01
 
Dėl dalies paslaugų teikimo atnaujinimo ir kainų pasikeitimo
UAB „Linkotelus“ vertinimu šiuo metu telekomunikacijų rinkoje susidarė tokia situacijai, kai:
1. Omnitel/Bitė/Tele2 nenori sudaryti savo klientams galimybės skambinti į UAB „Linkotelus“ judriojo ryšio tinklą. Akivaizdu, kad techninės galimybės tam yra – priešinga kryptimi skambučiai veikia be jokių sutrikimų (t.y. UAB „Linkotelus“ klientai gali laisvai skambinti Omnitel/Bitė/Tele2 klientams, tačiau Omnitel/Bitė/Tele2 klientai negali atskambinti atgal į UAB „Linkotelus“ judriojo ryšio tinklą);
2. Ryšių reguliavimo tarnybos vertinimu tokia padėtis, kai skambučiai yra galimi tik viena kryptimi (t.y. skambinti galima tik iš Linkotelus tinklo į Bitė/Omnitel/Tele2, tačiau iš Bitė/Omnitel/Tele2 į Linkotelus yra negalima) laikoma normalia situacija atitinkančia teisės aktų reikalavimus ir nepažeidžiančia vartotojų teisių;
UAB „Linkotelus“ šiuo metu neturi galimybių užtikrinti mūsų tinklo pasiekiamumą iš didžiųjų judriojo ryšio operatorių tinklų, nes toks pasiekiamumas priklauso tik nuo tokius tinklus valdančių operatorių valios.
Atsižvelgdami į tai, priėmėme sprendimą tarptautinių pokalbių paslaugų numerius perkelti į kito operatoriaus tinklą ir tokiu būdu atkurti šių numerių pasiekiamumą bei paslaugų teikimą. Jau galite pildyti sąskaitą ir skambinti per Linkotel. Toks techninis sprendimas apsunkina atitinkamų paslaugų teikimą, todėl esame priversti padidinti UAB „Linkotelus“ teikiamų paslaugų kainas. Su pasikeitusiomis kainomis Jūs galite susipažinti mūsų interneto svetainėje.

2015-04-27
 
UAB „Linkotelus“ žiniomis Ryšių reguliavimo tarnyba pateikė atsakymus vartotojams dėl Omnitel/Bitė/Tele2 nebeteikiamų skambučių į UAB „Linkotelus“ judriojo ryšio tinklą paslaugų. UAB „Linkotelus“ vertinimu savo atsakymuose Ryšių reguliavimo tarnyba klaidina vartotojus, pateikia neišsamią, nepagrįstai ir iš dalies tikrovės neatitinkančią informaciją:
· Savo atsakyme Ryšių reguliavimo tarnyba naudoja tokius teiginius kaip „Pabrėžtina, kad UAB „Tele2“ nurodė, jog siekdama išspręsti susidariusią situaciją, kreipėsi į Linkotelus su pasiūlymu sudaryti tiesioginį tinklų sujungimą, tačiau, Tarnybos žiniomis, Linkotelus tokiu pasiūlymu nepasinaudojo.“ UAB „Linkotelus“ vertinimu tokie Ryšių reguliavimo tarnybos teiginiai yra klaidingi, nes:
o UAB „Linkotelus“ siūlė UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“ pasinaudoti Ryšių reguliavimo tarnybos mūsų bendrovei nustatytu įpareigojimu ir tiesiogiai sujungti tinklus. Tačiau šios bendrovės tokiu pasiūlymu nepasinaudojo. (UAB „Linkotelus“ siųsti
raštai);
o Skambučių srautas iš UAB „Linkotelus“ tinklo į Omnitel/Bitė/Tele2 tinklus nebuvo sutrikęs. Omnitel/Bitė/Tele2 galėjo ir gali pasinaudoti tokiomis pačiomis galimybėmis, kaip ir UAB „Linkotelus“, ir užtikrinti jog šių operatorių skambučiai pasiektų UAB „Linkotelus“ judriojo ryšio tinklą. UAB „Linkotelus“ nėra ir negali būti atsakingas už tai, kaip savo paslaugas teikia Omnitel/Bitė/Tele2. Kaip ir kokias paslaugas didieji operatoriai pasirenka teikti (ar neteikti) savo klientams yra tik didžiųjų operatorių pasirinkimas ir atsakomybė.
· AB TEO LT skambučių tranzito paslaugas teikė Omnitel/Bitė/Tele2, o ne UAB „Linkotel“. Galimai dėl to, jog didieji operatoriai su AB TEO LT nesusitarė dėl tokių paslaugų teikimo sąlygų, AB TEO LT nutraukė skambučių tranzito paslaugų į UAB „Linkotelus“ judriojo ryšio tinklą teikimą mobiliojo ryšio operatoriams.
· Ryšių reguliavimo tarnyba mūsų bendrovei nėra nurodžiusi jokių konkrečių pažeidimų, kuriuos tariamai daro ar yra padariusi mūsų bendrovė. Gavę Ryšių reguliavimo tarnybos raštus susijusius su galimais pažeidimais, kreipėmės į Ryšių reguliavimo tarnybą su prašymu nurodyti konkrečius pažeidimus t.y. nurodyti konkrečius skambučius už kuriuos UAB „Linkotelus“ Ryšių reguliavimo tarnybos vertinimu turėtų taikyti kitokius tarifus. Tačiau Ryšių reguliavimo tarnyba iki šiol informacijos apie konkrečius pažeidimus mūsų bendrovei nepateikė. (UAB „Linkotelus“ siųsti
raštai)
UAB „Linkotelus“ vertinimu susiklosčiusi situacija kai skambučiai tarp UAB „Linkotelus“ bei Omnitel/Bitė/Tele2 tinklų vyksta tik viena kryptimi neatitinka nei geros verslo praktikos, nei esamo teisinio reguliavimo. Šiuo metu Ryšių reguliavimo tarnyba nesiima visiškai jokių priemonių šiai situacijai išspręsti. UAB „Linkotelus“ toliau dės visas pastangas, kad būtų atkurtas tinkamas didžiųjų operatorių ryšys su UAB „Linkotelus“ tinklu. Deja, tačiau visos teisinės priemonės, kurių UAB „Linkotelus“ gali imtis reikalauja didelių laiko sąnaudų bei kvalifikuotų teisininkų pagalbos. Dėl šios priežasties nebesitikime, jog artimiausiu metu didžiųjų operatorių klientams bus atkurta galimybė paskambinti į UAB „Linkotelus“ judriojo ryšio tinklą.

2015-04-03
Nuo 2015-02-17 susidariusi situacija yra paradoksali – UAB „Linkotelus“ klientai gali skambinti į visus didžiuosius Lietuvos tinklus, tuo tarpu šių tinklų operatoriai savo klientams nesudaro galimybės atskambinti mūsų klientams. UAB „Linkotelus“ vertinimu tai akivaizdžiai patvirtina, jog Lietuvos didieji operatoriai nepasirūpina savo klientais bei jiems nesudaro galimybių pasiekti visų Lietuvos tinklų (t.y. UAB „Linkotelus“ judriojo ryšio tinklo), kaip tai nurodo savo reklaminėje medžiagoje. UAB „Linkotelus“ nėra ir negali būti atsakinga už tai, kokius techninius sprendimus savo paslaugoms teikti pasirenka didieji Lietuvos operatoriai. Neturime galimybių įpareigoti operatorius teikti paslaugas savo klientams.

UAB „Linkotelus“ dėjo maksimalias pastangas šiai situacijai ištaisyti – kreipėmės tiek į pačius operatorius, tiek į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą. Tačiau nei vienas iš didžiųjų Lietuvos judriojo ryšio operatorių neišreiškė noro atkurti skambučių srautus į UAB „Linkotelus“ tinklus, o Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba į mūsų išsiųstą raštą per beveik du mėnesius laiko nepateikė jokio reikšmingo atsakymo.

Susiklosčius tokiai situacijai, kai skambučių srautas yra galimas tik viena kryptimi (t.y. iš UAB „Linkotelus“ judriojo ryšio tinklo į kitus judriojo tinklus, tačiau iš kitų judriojo ryšio tinklų į UAB „Linkotelus“ judriojo ryšio tinklus skambučiai nepatenka), UAB „Linkotelus“ negali vystyti savo, kaip pilnaverčio Lietuvos judriojo telefono ryšio rinkos dalyvio veiklos. Dėl šios priežasties priėmėme sprendimą nuo 2015-04-15 stabdyti įmokų iš klientų surinkimą už mūsų teikiamas paslaugas. Kartu norime užtikrinti, jog Jūs turite galimybe išnaudoti Jūsų sąskaitoje susikaupusį likutį per šešis mėnesius po paskutinio sąskaitos papildymo.

Įsipareigojame ir toliau dėti pastangas tam, kad būtų atkurti skambučių srautai į UAB „Linkotelus“ judriojo ryšio tinklą, tuo atveju, jei mums pavyktų tai padaryti – atnaujinsime visų mūsų paslaugų teikimą.

Kartu norime informuoti, jog nuo 2015-04-03 iki 2015-04-20 vykdysime UAB „Linkotelus“ tinklų pertvarkymo ir modernizavimo darbus. Šių darbų atlikimo laikotarpiu galimi ryšio sutrikimai, dėl kurių iš anksto Jūsų atsiprašome.
 
2015-03-09
Skambučių srautas iš didžiųjų Lietuvos judriojo ryšio operatorių į UAB „Linkotelus“ tinklą vis dar yra sutrikęs. UAB „Linkotelus“ deda pastangas tam, kad šių operatorių klientai galėtų pasiekti mūsų tinklus bei būtų užtikrinta galimybė visiems klientams pasiekti mūsų tinklus. Šiuo tikslu:
1. Du kartus raštu kreipėmės į Ryšių reguliavimo tarnybą, tačiau Ryšių reguliavimo tarnyba 17 dienų ignoravo mūsų raštus ir tik 2015-03-06 raštu paklausė ar UAB „Linkotelus“ nesudaro kliūčių didiesiems operatoriams persiųsti skambučių į mūsų tinklus. Norime užtikrinti, jog UAB „Linkotelus“ priima visus skambučius kurie pasiekia mūsų tinklus, tačiau didiesiems operatoriams nepersiunčiant skambučių iki UAB „Linkotelus“ tinklų, šių skambučių priimti neturime jokių galimybių;
2. Raštu kreipėmės į visus didžiuosius Lietuvos judriojo ryšio operatorius prašydami paaiškinti dėl kokių priežasčių šių operatorių skambučiai nepasiekia UAB „Linkotelus“ tinklų:
a. Didieji operatoriai nurodė, jog AB „TEO LT“ šiems operatoriams nustojo teikti skambučių tranzito (t.y. persiuntimo iki UAB „Linkotelus“ tinklų);
b. Didiesiems operatoriams buvo pasiūlytas alternatyvus būdas, kaip jų klientų skambučiai galėtų pasiekti UAB „Linkotelus“ tinklus. Tačiau mūsų turimais duomenimis nei vienas iš didžiųjų operatorių nenori atnaujinti skambučių persiuntimo į mūsų tinklus;
c. UAB „Linkotelus“ visiems to pageidaujantiems didiesiems operatoriams sudaro galimybes tiesiogiai sujungti telefono ryšio tinklus ir tokiu būdu atnaujinti galimybes savo klientų skambučiams pasiekti UAB „Linkotelus“ telefono numerius. Tačiau nei vienas operatorius kol kas neišreiškė noro pasinaudoti tokia savo teise.
Dar kartą norime užtikrinti, jog UAB „Linkotelus“ telefono tinklų nepasiekia Lietuvos didžiųjų operatorių klientų skambučiai, tuo tarpu UAB „Linkotelus“ klientai gali skambinti į visus Lietuvos tinklus. Kiek mums yra žinoma, tokia situacija susidarė dėl to, jog didieji operatoriai nustojo pirkti ir/ar AB „TEO LT“ nustojo teikti šiems operatoriams skambučių persiuntimo (tranzito) į UAB „Linkotelus“ tinklus paslaugas. UAB „Linkotelus“ žiniomis didieji Lietuvos operatoriai nenori pasinaudoti alternatyviais skambučių persiuntimo būdais. Tik operatorius, kurio tinkle yra inicijuojamas (t.y. pradedamas) skambutis yra atsakingas už tai, kad toks skambutis pasiektų galutinio abonento tinklą. UAB „Linkotelus“ negali įpareigoti kitų operatorių persiųsti skambučių iki UAB „Linkotelus“ tinklų. Atsižvelgdami į tai, apgailestaujame, jog didieji Lietuvos judriojo ryšio operatoriai nesudaro galimybės savo klientams pasiekti UAB „Linkotelus“ tinklų bei naudotis visomis mūsų paslaugomis.
Tuo atveju, jei dėl didžiųjų Lietuvos judriojo ryšio operatorių netinkamos paslaugų kokybės (t.y. skambučių nepersiuntimo iki UAB „Linkotelus“ telefono tinklų) Jūs patiriate nuostolius, siūlome kreiptis į savo operatorių su atitinkamu reikalavimu atlyginti Jūsų patiriamus nuostolius.
Kartu norime užtikrinti Jus, jog UAB „Linkotelus“ toliau dės visas pastangas ir atliksime visus mums žinomus  veiksmus, siekdami, jog didieji Lietuvos operatoriai atnaujintų kokybiškų paslaugų teikimą ir savo klientams sudarytų galimybę prisiskambinti į UAB „Linkotelus“ tinklus.

2015-02-27
 
Linkotel vartotojai visada galėjo ir dabar gali iš Linkotel tinklo pasiekti visus savo ir kitų operatorių numerius nustatytomis kainomis. Tačiau kai kurie kiti operatoriai nesilaiko savo įsipareigojimų vartotojams ir nesudaro jiems sąlygų pasiekti Linkotel tinklą, nebent apie tai klientai yra informuojami ir neklaidinami informacija, kad galima skambinti į visus Lietuvos tinklus.
Kaip jau minėjome, Linkotel klientai gali susisiekti iš Linkotel numerių su kitais abonentais. Pavyzdžiui, naudojantis paslauga Skambutis per internetą, galima tiesiogiai iš Linkotel tinklo numerio skambinti norimomis kryptimis.

2015-02-24
 
Informuojame, jog UAB „Linkotelus“ turimais preliminariais duomenimis Omnitel tinklo klientai jau gali naudotis UAB „Linkotelus“ teikiamomis paslaugomis. Kol kas UAB „Linkotelus“ nėra gavęs jokios informacijos iš UAB „Omnitel“  dėl ryšių sutrikimų ir tokių sutrikimų sprendimų būdų bei esamos situacijos. Dėl šios priežasties negalime nustatyti ar visi Omnitel klientai gali pasiekti pageidaujamus UAB „Linkotelus“ tinkluose esančius numerius. Neturėdami aiškios informacijos negalime nustatyti ar visi sutrikimai iš UAB „Omnitel“ pusės yra pašalinti ar atsiradusi galimybė pasiekti UAB „Linkotelus“ tinklus yra tik trumpalaikė.
 
2015-02-18
 
Norėdami išsiaiškinti situaciją, savo ruožtu kreipėmės raštu į LR Ryšių reguliavimo tarnybą bei didžiuosius Lietuvos operatorius (TEO, TELE2, Omnitel, Bitė), kad paaiškintų, kodėl savo klientams riboja paslaugų teikimą ir neužtikrina galimybės pasiekti Linkotel tinklo.
 
2015-02-17
 
Nuo 2015-02-17 mus pasiekė itin daug vartotojų skundų, kad jiems nepavyksta iš kitų operatorių tinklų prisiskambinti į UAB ,,Linkotelus" numerius. Pradėjus aiškintis situaciją, nustatėme, kad kitų operatorių skambučiai, dėl kol kas nenustatytų priežasčių, nepasiekia Linkotel tinklo. Kartu norime atkreipti dėmesį, kad visos Linkotel paslaugos veikia ir visi Linkotel klientai gali skambinti į visus Lietuvos  ir užsienio tinklus (t.y. skambučiai iš Linkotel tinklo pasiekia galinius vartotojus, tačiau skambučiai iš kitų tinklų Linkotel tinklo nepasiekia).
 
Taip pat siūlome ir Jums savo vardu kreiptis į savo operatorių bei atitinkamas tarnybas dėl susidariusios situacijos.
Pateikiame rašto formą arba galite pateikti savo variantą:  Prašymas
Jūsų užpildytas prašymas pateikiamas el. paštu taryba@kt.gov.lt bei rrt@rrt.lt.
 
Svarbi pastaba skambinantiems iš LT mobiliojo telefono į užsienį per Linkotel skambučių centro numerius:
 
Linkotel skambučių centro numeriai niekada nebūna užimti, išjungti ar ne ryšio zonoje. Išgirdę tokį signalą ar savo mobiliojo operatoriaus pranešimą, kad tokio numerio nėra, prašome kreiptis į savo operatorių, kad pašalintų gedimą.
 
Norint pradėti naudotis Linkotel paslaugomis tereikia užsiregistruoti puslapyje, pasirinkti norimą paslaugą ir pagal aprašymą atlikti numerių registraciją bei išankstinį sąskaitos papildymą.
 
Turite klausimų, pasiūlymų, pageidavimų ?

Kreipkitės
Tel.: 8-5-2644556
arba 8-691-10884
El. paštas: support@linkotel.net